Suradnja Saveza Izviđača Hrvatske sa Hrvatskim šumama d.o.o.

hrvatske sume

izvor loga : Hrvatske šume časopis

Ovih dana Savez izviđača Hrvatske sa Hrvatskim šumama d.o.o. zaključio je Sporazum o suradnji kojim se Hrvatske šume d.o.o.  obvezuju u okvirima postojećih pravnih i tehničkih mogućnosti podupirati programe i projekte Saveza izviđača Hrvatske. Nastavi čitati

VOLONTERSKI UGOVORI – VAŽNO!!!

InformacijeIzviđačke udruge  su prije nego što određenu osobu angažiraju za volontiranje, dužne sa istom zaključiti Ugovor o volontiranju kojim volonterka/volonter ugovaraju međusobna prava i obveze i specifičnosti za pojedinačnu volontersku aktivnost ili pružanje pojedine volonterske usluge. Također, unutar udruge potrebno je imenovati  koordinatora volontera koji je zadužen za sva pitanja u vezi volontera, te je ujedno i supotpisnik ugovora o volontiranju.  Nastavi čitati

Edukacija voditelja o pisanju projekata

SIH-logo-crt-co2Cilj edukacije…Cilj edukacije je upoznati udruge s mogućnostima projektnog financiranja koje postoje u Hrvatskoj, uputiti ih o izradi projekta: od same ideje do popunjavanja projektne aplikacije.

Mjesto i vrijeme.Edukacija će se održati 12. prosinca 2015. godine, u Zagrebu. Trajanje edukacije je 5 sati. Detalje o mjestu održavanja i satnicu ćemo vam poslati naknadno.  Nastavi čitati

Priopćenje za javnost

SIH-logo-crt-co2Tužne slike izbjeglica s Bliskog istoka, koji preko teritorija Republike Hrvatske kreću u neke sretnije i bogatije zemlje tražeći život u miru, podigle su na noge sve ljude dobre volje. Svoj doprinos žele dati i hrvatski izviđači, onako kako kaže jedna izviđačka pjesma: “spremni smo svakom pomoći u nevolji…” Nastavi čitati

Susret članova Jugoistočne inicijative – South East European meeting

SEE000156Od 18.-20.09.2015., u Ohridu je održan vikend susret članova Jugoistočne inicijative, poznatiji po nazivu South East European  meeting.
Naš su Savez na susretu predstavljali Mirela Varović, Helen-Marie Kerovec,  Jelena Drndić, Katica Konstantinović,  Tamara Karlović, a sudjelovali su i Miran Lanšćak te Jadranka Ivaniš. Nastavi čitati